نویز

دوست گرامی خط شما نویزدارد برای بررسی نویز لطفا این موارد تلفن / پرینتر / دوشاخه ضد برق /فکس / اسکنر / نویزگیر / کالرآی دی / کارتخوان / نویزگیر / سانترال را جدا کنید 

برای پارس آنلاین با شماره 1585 داخلی 1 تماس بگیرید و برای های وب  با شماره 1565 داخلی 1تماس بگیرید ، با عرض پوزش در گفتگوی آنلاین امکان بررسی نویز خط نمی باشد 

https://www.hiweb.ir/support/help/training-details/2015/03/02/noise-factors

 

 

We greatly appreciate your feedback.
Hiweb