صفحه باز نمی‌شود

1. فیلترشکن را قطع کنید.
2. درصورتی‌که چند لینک دانلود دارید آن‌ها را قطع کنید.
3. همه دستگاه‌های متصل به اینترنت را قطع کنید و تنها با یک دستگاه موارد را چک کنید.
4. DNS های شرکت های‌وب 46.224.1.221 و 46.224.1.220 را روی کارت شبکه تنظیم کنید.
5. درصورتی‌که ارتباط با کابل است، مودم را خاموش روشن کنید و درصورت اتصال از طریق وایرلس، ارتباط وایرلس را قطع و مجدد وصل کنید.
6. درصورت عدم حل مشکل با واحد پشتیبانی شرکت های‌وب، تلفن 1565 تماس بگیرید.

 
 

 

56 of 120 people found this helpful.   
Hiweb