پرداخت ناموفق/1
 با کدام درگاه پرداخت رو انجام دادید سامان یا ملت؟؟؟ اگر درگاه رو تغییر نداده باشید بصورت پیش فرض ملت است 
بعد از پرداخت هنگام بازگشت از درگاه به پنل با Error 404 مواجه شدید؟
مرورگرتان چیست ؟
We greatly appreciate your feedback.
Hiweb