بسته سفید

بسته سفید قابل‌ارائه در مراکز مخابراتی منتخب و صرفاً برای مشترکین ثبت نامی هست. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص توضیحات تکمیلی بسته سفید کلیک کنید و یا به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 
 

 

We greatly appreciate your feedback.
Hiweb