تغییر خط

امکان تغییر خط برای تمام مشترکین های‌وب تحت شرایط زیر وجود دارد:

1. خط جدید شما باید، تحت پوشش سرویس‌دهی شرکت های‌وب باشد 

2. جنس خط جدید، باید مسی باشد

 3. مرکز مخابراتی باید، دارای ظرفیت باشد 

4. هزینه تغییر خط 13,080 تومان می‌باشد که مبلغ را در پنل بدهکار خواهید شد 

5. حداقل باید 7 روز از زمان سرویس باقیمانده باشد تا تغییر خط ثبت شود

 برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست تغییر خط با یکی از شماره‌ تلفن‌های ثبت شده در پنل کاربری خود با واحد پشتیبانی شرکت های‌وب، تلفن 1565 تماس بگیرید.

78 of 135 people found this helpful.   
Hiweb