زمان برقراری سرویس

1.پس از واریز وجه، پیامکی از سوی شرکت های‌وب مبنی بر ارسال نامه برقراری(رانژه) به مخابرات، برای شما ارسال می‌شود
2.این مرحله تا 72 ساعت کاری به طول می‌انجامد (روزهای پنجشنبه و جمعه جز روزهای کاری محسوب نمی‌شوند)
3.پس از برقراری، فعالسازی سرویس از طریق پیامک به اطلاعتان خواهد رسید

 
 

 

We greatly appreciate your feedback.
Hiweb