بسته‌ها و سرویس‌ها

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بسته‌های ویژه، سرویس‌های حجمی، سرویس‌های غیر حجمی، فشفشه و نیترو و ترافیک عادی کلیک کنید و یا به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://hiweb.ir/home-services/adsl/adsl-pricelist