غیر فعال کردن proxy در مرورگرها

غیر فعال کردن پروکسی مرورگر Chrome:

Setting > Show Advanced Setting > Network > Change Proxy Setting > Internet Properties window < Local Area Network (LAN) settings < click on LAN settings < Automatic configuration < تیک automatically detect settings را بردارید < OK < OK.

غیر فعال کردن پروکسی مرورگر Firefox Mozilla :

Options: Advanced > Networks > Settings ----no proxy، در انتها OK کرده و از صفحه خارج شوید.

غیر فعال کردن پروکسی مرورگر IE:

Tools < Internet Option < Connection < LAN Setting < تمام تیک‌های این صفحه را بردارید

90 of 165 people found this helpful.   
Hiweb