تفاوت بیت و بایت

معمولاً درخواست سرویس‌های اینترنتی برحسب سرعت آن‌ها مطابق با نیاز مشترکین انتخاب  می‌شود که واحد سنجش این سرعت‌ها بیت  بر ثانیه است.

مانند سرعت 1 مگابیت  بر ثانیه که به‌اختصار به‌صورت Mbps1نمایش داده می‌شود و با توجه به حرف b کوچک انگلیسی، می‌توان دریافت که واحد این سرعت به بیت  است.
همچنین معمولاً واحد محاسبه‌ی دانلود و دریافت از اینترنت، بایت (Byte) استهر 1 واحد بایت از 8 واحد بیت تشکیل‌شده است درنتیجه هر سرعتی که به بیت محاسبه شود برای تبدیل واحد به بایت باید تقسیم‌بر عدد 8 شود.
مثال: سرعت پهنای باند یک سرویس 1مگابیت بر ثانیه که معادل 1024 کیلوبیت بر ثانیه می باشد  اما  زمانی که می‌خواهیم سرعت دانلود یا دریافت استاندارد از اینترنت را محاسبه  کنیم عدد 1024 را باید تقسیم ‌بر 8 نماییم  که می‌شود 128 کیلوبایت بر ثانیه 

129 of 219 people found this helpful.   
Hiweb