مراکز شناور

درصورتی‌که مرکز مخابراتی شما جزو مراکز شناور است، پس از 24 تا 48 ساعت کاری بعد از خرید سرویس، جهت اطلاع از نتیجه استعلام شناوری (با توجه به مرکز مخابراتی، این زمان متغیر هست)، با 1565 تماس بگیرید. در صورت وجود ظرفیت خالی پس از ارسال نامه برقراری، طی 72 ساعت کاری، برقراری سرویس بر روی خط شما انجام خواهد شد و در صورت عدم وجود ظرفیت خالی و امکان برقراری، عودت وجه طی 72 ساعت کاری انجام می‌شود.

 
 

 

111 of 223 people found this helpful.   
Hiweb